Wilma Bijl
                           

Ik heb een probleem met mijn zorgaanbieder.                  Wat moet ik doen?

Voordat u besluit om een klacht in te dienen bij de klachtenregeling kunt u  kijken of het u lukt om in gesprek te gaan met uw zorgaanbieder. Bent u al in gesprek geweest en lukt het niet om een passende oplossing te zoeken dan kunt u de volgende stappen ondernemen:


 • Lukt het u niet om samen tot een oplossing te komen dan kunt u contact opnemen met klachtenregeling.nl of bel naar 085-4858560 en meld uw klacht bij de klachtenfunctionaris.
 • De klachten functionaris kan u naar wens helpen bij het indienen van de klacht en bespreekt de klacht met uw zorgaanbieder. Vervolgens vertelt hij u binnen 2 weken of er een oplossing is.
 • Als er geen oplossing is dan wordt de klacht officieel in behandeling genomen.
 • Binnen 6 weken stuurt uw zorgaanbieder een schriftelijke mededeling. 
 • Als u zich hier niet in kunt vinden dan gaat u in beroep bij de geschilleninstantie van uw zorgaanbieder
 • hier volgen vier mogelijke scenario`s
 1. De klacht is niet ontvankelijk
 2. de klachtenfunctionaris is onbevoegd van de klacht kennis te nemen
 3. de klacht is ongegrond
 4. de klacht is geheel of gedeeltelijk gegrond
 • Hiermee stopt de klachten procedure. Uw zorgaanbieder stuurt binnen twee weken na ontvangst van de uitspraak een schriftelijke reactie, samen met een afschrift van de klachtenfunctionaris. Heeft de klachtenfunctionaris ook advies gegeven over maatregelen die getroffen kunnen worden? Dan staat er ook beschreven hoe de zorgaanbieder daarmee om zal gaan.