Wilma Bijl
                           

Wet kwaliteit geschillen en zorg (Wkkgz)

Het blijkt dat mensen niet altijd tevreden zijn over de manier waarop zorgverleners hun klachten afhandelen. Dit duurt vaak lang en gebeurt op een onpersoonlijke manier. Mensen geven aan dat ze zich graag gehoord willen voelen en dat anderen niet hetzelfde overkomt van dat wat hun is overkomen.


Het doel van de Wkkgz is dan ook dat er openheid over klachten en ongewenste gebeurtenissen komt zodat zorgverleners hier van kunnen leren, om zo de gezamenlijke zorg te kunnen verbeteren.


De wet Wkkgz regelt het volgende:

  1. Een betere snellere aanpak van klachten - link naar "Ik heb een probleem met mijn zorgaanbieder. Wat moet ik doen?"
  2. Zorg medewerkers kunnen veilig incidenten vermelden - Thuiszorg florence is lid van SoloPartners. 
  3. Cliënt krijgt sterkere positie
  4. Uitbreiding meldplicht zorgaanbieder