Wilma Bijl
                           

Wijkverpleging

Iedereen hoopt dat het "ziek zijn" hun deur voorbij gaat maar helaas heeft niemand hier iets over te zeggen. Er kan een moment komen dat u behoefte heeft aan voorlichting, preventie met als doel zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. Of omdat u tijdelijk of langdurig hulp nodig heeft bij het wassen/aankleden, aanreiken medicatie, toedienen van injecties, wondzorg enzovoort. Dan is het mogelijk dat u hulp thuis kunt krijgen om u bij deze taken te ondersteunen. Ik kan bij u thuis komen om samen te kijken welke zorg (verzorging/verpleging) er nodig is. Deze zorg wordt vervolgens geïndiceerd zodat de zorg gestart kan worden. Mocht het voor uw zorg belangrijk zijn om de zorg af te stemmen met andere hulpverleners zoals bijvoorbeeld de huisarts, apotheek of andere hulpverleners dan kan ik u hier ook bij helpen.


Daarnaast sta ik als zzp-er ingeschreven bij de Zorgprofessionals. Samen met Anneke van der Velde en Piety Bouma leveren wij zorg bij de mensen thuis. Er wordt gewerkt met een vaste, zelfsturende teams, zodat er een vertrouwensband kan worden opgebouwd met de zorgverleners.  

Hebt u een PGB budget, ook dan kan u gebruik maken van mijn diensten. 


KOSTEN

Mocht u zorg op het gebied van verzorging en verpleging nodig hebben dan zijn er verschillende mogelijkheden. 

  • ZIN (Zorg In Natura) : De wijkverpleging wordt vanaf 1 januari 2015 door de zorgverzekeraar vanuit de zvw (zorgverzekeringswet) betaald. Hier zit geen eigen bijdrage aan vast. 
  • Wlz (Wet langdurige Zorg) :  Deze zorg wordt betaald door het zorgkantoor. Over de geleverde zorg wordt een eigen bijdrage betaald. Deze wordt door het CAK (Centraal Administratie Kantoor) bepaald

  • PGB  (Persoonsgebonden Budget) : U kunt zelf de zorg bij een zorgverlener inkopen die nodig is. Hier zitten wel voorwaarden aan verbonden.


    Hebt u zorg nodig en wilt u meer weten over de eventuele kosten dan kunt u altijd contact met mij opnemen. Samen gaan wij dan kijken welke mogelijkheden er voor u zijn.